Stručni ispiti

Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala je OŠ Kajzerica iz Zagreba, sjedištem Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita učitelja/ica razredne nastave Međimurske, Koprivničko – križevačke i Varaždinske županije počevši od 1. listopada 2018. godine pa nadalje.

Pripravnici će stručni ispit polagati pred Ispitnim povjerenstvom koje čine: Igor Rukljač, mag. prim. educ., viši savjetnik za razrednu nastavu, Agencija za odgoj i obrazovanje, predsjednik Ispitnoga povjerenstva, Majda Tometić, prof.hrv.jez. i knjiž., ravnateljica, Andrea Bosanac, prof.hrv.jez.  i knjiž., učiteljica hrvatskoga jezika te ispitivačima metodika:

doc. dr. sc. Martina Kolar Billege, ispitivač metodike za hrvatski jezik,
doc. dr. sc. Goran Trupčević, ispitivač metodike za matematiku,
doc. dr. sc. Alena Letina, ispitivač metodike za prirodu i društvo,
dr. sc. Miroslav Huzjak, ispitivač metodike za likovnu kulturu,
Diana Atanasov Piljek, prof., ispitivač metodike za glazbenu kulturu
prof. dr. sc. Ivan Prskalo, ispitivač metodike za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed